• Fra hele verden til din hoveddør
    Scandinavian Trophy Transport sørger for at dine trofæer kommer sikkert hjem!
  • Sikker, hurtig og prisrigtig transport af dine trofæer
    Scandinavian Trophy Transport hjælper dig hele vejen...
  • Online beregner
    Beregn dine priser her på sitet med det samme

Kære STT kunde eller hvem det måtte vedrøre,

Den 22 Januar, 2016 blev Scandinavia Trophy Transport ApS erklæret Konkurs.

I den forbindelse, købte NORDIC FREIGHT ApS aktiviteterne af konkursboet.

Lige siden har Nordic Freight, har bestræbt sig på betjene de af konkursen berørte kunder, og få gennemført de igangværende transporter, til så lidt ulejlighed for kunden som muligt.

Det har desværre vist sig at være en vanskelig opgave, dels fordi

1: Fysiske files er ikke tilstedeværende
2: Kundedatabaser og finanssystemet har været blokeret.
3: Den sydafrikanske agent SAFARI CARGO har nægtet at give oplysninger omkring igangværende transporter, hverken til boet eller til NORDIC FREIGHT ApS. Men derimod valgt at kontakte div. STT kunder direkte.
4: De tidligere ansatte i STT, har tilbudt STT’s kunder at varetage deres transporter i deres nye selskab, måske i strid med markedsførings lovgivningen.

Nordic Freight Aps har i bedste mening forsøgt at bringe orden i transporterne, og det er vi forsat opsat på at gøre. Men såfremt i som kunder, vil benytte Nordic Freight ApS´s service, bedes i have forståelse for vores situation, og fremsende så meget information som muligt, for at lette ekspeditionen.

Det er endeligt, i denne uge, lykkes os at få adgang til økonomisystemet og databaserne, og ud over problematikken ifm. Sydafrika, er det "business as usual".


Kontakt:
NORDIC FREIGHT ApS
Skærringvej 113
8520 Lystrup

Lars Lyngholm eller Sebastian Beierholm Jensen

Email: info@nordicfreight.dk

Åbningstider: Man – Tor : 08.30 – 16.30 Fre: 08:30 – 16:00

De kunder som evt. har forud betalt for transporter, bedes henvende sig til Kurator Ole Søgaard, FACTORY LAW for deres retsstilling.

Telefon: 44224208

Mail: osn@factorylaw.dk
 


Dear STT client or whom it may concern,

On January 22, 2016 Scandinavia Trophy Transport ApS declared bankruptcy.

In this context NORDIC FREIGHT ApS bought the activities from the estate. 

Ever since, Nordic Freight, has tried to serve the clients affected by the bankruptcy, and complete the ongoing transports to as little inconvenience to the clients as possible.

Unfortunately, it has proven to be a difficult task, partly because: 

1: The physical files are not present
2: The client databases and financial system has been blocked.

3: The South African agent SAFARI CARGO has refused to provide information about ongoing transports, either to the estate or to NORDIC FREIGHT ApS. But they have decided to contact STT clients directly.

4: The former employees of STT, has offered STT clients to handle their transportations in their new company, perhaps in violation of marketing legislation.

Nordic Freight Aps has with the best of intentions tried to organize the transports, and we are still keen on doing so. If you, the clients, decide to use Nordic Freights services, please have an understanding of our situation, and provide as much information as possible to facilitate the expedition.

Finally, this week, we manage to get access to the financial system and databases, and besides the problems in connection with South Africa, it is "business as usual".

Contact :
NORDIC FREIGHT APS.
Skæringvej 113
8520 Lystrup

Lars Lyngholm or Sebastian Beierholm Jensen

Email: info@nordicfreight.dk

Opening hours: Mon-Thu 08:30 – 16:30 Fri: 08:30 – 16.00

The clients that may have prepaid for transportation, please contact the Curator Ole Søgaard, FACTORY LAW on their legal position.
Phone: 44224208
Mail: osn@factorylaw.dk