Generel info

CITES

CITES / Washington-konvetionen er en international konvention som beskytter truede dyrearter.
Den fastlægger strenge regler for bl.a. handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter og produkter deraf.

Før der ind- eller udføres udryddelsestruede enheder af levende og ikke-levende dyr og ikke-levende planter, skal der være indhentet tilladelse/certifikat hertil fra Skov- og Naturstyrelsen (henvendelse på tlf. 72 54 24 04).

Indførslen skal anmeldes til enten Skov- og Naturstyrelsen eller Plantedirektoratet senest 24 timer inden de levende dyrs/planters ankomst til grænsekontrolstedet.

Der er restriktioner med hensyn til hvilke grænsetoldsteder, der kan benyttet ved indførsel af levende dyr og planter, se toldvejledningens bilag 10. Er der tale om levende dyr/planter skal der ligeledes foretages
veterinær-/plantesundhedskontrol (se afsnittene A.5.1 og A.5.2). 

Det bemærkes, at bestemmelserne også omfatter varer, hvori indgår bestanddele fra udryddelsestruede dyr og planter, f.eks. smykker med elfenben, lædervarer med slangeskind osv.


Eksempler på truede dyrearter kan være:

PATTEDYR:

Aber: levende, kranier, skind.
Bjørne: trofæer, skind, orientalsk medicin.
Desmerdyr: udstoppede.
Elefanter: elfenben, smykker, udskårne genstande, skindprodukter.
Flodhest: tænder, udskårne genstande.
Hvaler: udskårne og hele tænder, kød, spæk.
Hvalros: tænder og hele kranier.
Kattedyr: skind, trofæer, pelsjakker, orientalsk medicin.
Næsehorn: horn, orientalsk medicin.

FUGLE:

Beostær: levende.
Fasaner: (visse arter) fjer.
Papegøjer: levende.
Paradisfugle: fjer.
Rovfugle og ugler: levende og udstoppede.

KRYBDYR:

Havskildpadder: hele skjold, udskårne genstande af skjold: kamme, smykker, brillestel.
Kamæleoner: levende.
Kobraslanger: udstoppede, skindprodukter, i flasker med alkohol.
Krokodiller: skindprodukter: tasker, bælter, punge, urremme, sko, støvler, udstoppede (mindre individer).
Kvælerslanger (pytoner og boaer): skindprodukter (samme typer som krokodille).
Landskildpadder: levende, skjold.
Sumpskildpadder: (visse arter) levende, skjold.
Varaner: skindprodukter (samme typer som krokodille), udstoppede.- Ønsker du at vi skal ansøge om import licens kontakter du os her >>